Čištění a monitoring kanalizací

Čištění kanalizace

Tlakové čištění kanalizace

Monitoring kanalizace Zikmund electronics

Inspekční zařízení pro optickou kontrolu kanalizace

Optické kontrole kanalizace předchází její pečlivé vyčištění. Kontrola kamerou pak následně zjišťuje rozsah možného poškození potrubí.

Monitoring kanalizace provádíme z několika důvodů. Prvním důvodem je předcházení vážných stavů a havárií. Dalším důvodem je ochrana životního prostředí před vsakováním odpadních vod, které by měly být nejprve dobře přečištěny v ČOV. Dalším důvodem je zabránění pronikání spodních vod do odpadního potrubí. V takovém případě přitéká na ČOV velké množství vody, která nemusí být čištěna, což znesnadňuje řádné čištění odpadních vod.            

V případě zájmu o zjištění všech služeb a jejich cen můžete navštívit Ceník.

Zikmund kamery do kanalizace